ISO 9001:2008

W celu zwiększenia zadowolenia Klienta, poprzez spełnienie jego wymagań, nasza firma przy wsparciu specjalistów  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. z Krakowa wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2008.
Wdrożony i właściwie funkcjonujący system, potwierdzony  certyfikatem   gwarantuje, iż nasza firma działa zgodnie ze światowymi standardami i zapewnia swoim klientom usługi oraz produkt wysokiej jakości.

zdj9001System zobowiązuje firmę nie tylko do rzetelnej pracy, ale także do ciągłego doskonalenia wszystkich procesów zachodzących naszej firmie i eliminowania błędów na każdym etapie, usuwania ich przyczyn, a także doskonalenia procedur.
W dążeniu do utrzymania znaczącej pozycji na rynku w branży hotelarskiej, najważniejszym dla nas kryterium jest osiągnięcie zysków poprzez ciągły wzrost jakości i zadowolenie Klienta.
Mamy świadomość, że jakość naszych usług jest podstawowym warunkiem osiągnięcia postawionych celów i zapewnienia rozwoju, czego gwarantem jest bieżące udoskonalanie systemu zarządzania jakością, głównie poprzez szkolenia naszej kadry pracowniczej.

 Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. zapewniło naszej firmie wsparcie doradcze i szkoleniowe na etapie wdrożenia systemu, przygotowania do certyfikacji, jak również na bieżąco podczas utrzymania i doskonalenia systemu.
Specjaliści o wysokim poziomie merytorycznym, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie wspierali nas na każdym etapie wdrożenia, a aktualnie nadal służą swoim wsparciem doradczym.

indeksinfoxFolwark Stara Winiarnia w 2014 roku uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008, który potwierdza spełnianie wymagań normy z zakresu systemu zarządzania jakością.
Audit certyfikacyjny został przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą Assurance Service For Management Systems Sp. z o.o. , świadczącą usługi auditów certyfikacyjnych w zakresie norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001.

Auditorem Wiodącym przeprowadzającym audit był praktyk z wieloletnim doświadczeniem i uprawnieniami międzynarodowymi CIA (Certified Internal Auditor). Dzięki temu audit był przeprowadzony w pełni profesjonalnie, jak i przez auditora o najwyższych uprawnieniach międzynarodowych.
Posiadany Certyfikat spełnia w większym stopniu oczekiwania Klienta, zapewnia o terminowej obsłudze klienta, o najwyższej jakości świadczonych usług, a także podnosi prestiż firmy.

9001_1jphsAssurance Service For Management Systems Sp. z o.o.
Certyfikacja Systemów Zarządzania ISO
Ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków
www.asms.com.pl

 

zdj9001enghs